Blog
apr 21
prijsverschil verhuisofferte

Waarom er soms een groot prijsverschil zit tussen verhuisoffertes…

Wie gaat verhuizen vraagt misschien 2 of 3 verhuisoffertes op. De ene offerte blijkt dan al snel de ander niet te zijn. Zo is het ene bedrijf heel helder en transparant in de opbouw van de offerte. Terwijl de ander zich op de oppervlakte houdt en weinig specificeert. Ook in de prijzen kunnen soms grote verschillen zitten. In dit artikel leggen we uit waarom er soms een groot prijsverschil zit tussen verhuisoffertes.

Als paddenstoelen uit de grond

We hoeven je niet te vertellen dat er van alles gebeurt op de huizenmarkt. De prijzen van onze woningen rijzen de pan uit. Een lage hypotheekrentestand en ook nog een verlaging van de overdrachtsbelasting (die overigens lang niet voor iedereen het gewenste effect teweegbrengt). Genoeg ingrediënten om verhuiskriebels bij mensen aan te wakkeren. En ja… waar honing is zijn bijen. Verhuisbedrijven schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Op het moment staan er zo’n 1700 “verhuisbedrijven” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uit een recent onderzoek is gebleken dat zeker 60% van deze bedrijven geen verhuiswerkzaamheden mag uitvoeren.

Lagere kosten

De kosten die een bedrijf maakt om hun diensten te kunnen leveren, zijn een belangrijke factor in de prijsstelling van een onderneming. Een van de grootste kostenposten binnen een verhuisbedrijf zijn personeel gerelateerde kosten. Denk hierbij aan het brutoloon, pensioen-, opleidings- en verzekeringskosten voor wanneer werknemers ziek of arbeidsongeschikt worden. Het zal je dan ook niet verbazen dat die 60% van de verhuisbedrijven allerlei regels aan hun laars lappen. Personeel wordt structureel onderbetaald. Overuren niet uitbetaald. Premies niet afgedragen. Arbowetgeving genegeerd… Ze doen alles om de kosten zo laag mogelijk te houden zodat ze “lekker goedkoop” zijn. Zelfs als dat ten koste van het personeel gaat.

Certificering

Een verhuisbedrijf mag pas spullen van derden vervoeren als zij over een NIWO-vergunning beschikt. Maar die krijg je niet zomaar! Bedrijven worden bij aanvraag en daarna elke vijf jaar op 6 verschillende punten beoordeeld, dit zijn:

1)    Reële vestiging
Een bedrijf moet beschikken over een bestaand vestigingsadres en minimaal één eigen voertuig om een aanvraag in te kunnen dienen.

2)   Inschrijving Kamer van Koophandel
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel moet blijken dat het verhuisbedrijf staat ingeschreven en dus bekend is bij de Belastingdienst.

3)   Betrouwbaarheid
De eigenaren en/of bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn. Er wordt aan de hand van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nagegaan of zij van onbesproken gedrag zijn.  

4)  Advies van bureau Bibob
In het Bibob-advies staat of, en in welke mate er gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele activiteiten wordt of zal worden misbruikt.

5)  Vakbekwaamheid
De persoon die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden van een verhuisbedrijf moet een erkend vakdiploma Ondernemer Beroepsgoederenvervoer over de weg bezitten.  

6)  Kredietwaardigheid
Een onderneming moet over voldoende financiële middelen beschikken om de onderneming actief te kunnen houden. Er moeten niet alleen cijfers maar ook een verklaring van een AA- of RA-accountant (NBA) worden verstrekt. Wanneer de NIWO niet overtuigd is dat een bedrijf financieel in staat is om de onderneming naar behoren draaiende te kunnen houden en zijn plichten na te komen aan leveranciers én klanten, zal de vergunning worden ingetrokken of niet worden afgegeven.

Het inschakelen van een bedrijf zonder NIWO-vergunning, brengt risico’s voor jou als klant met zich mee. Zeker weten dat het bedrijf van jouw keuze aan de eisen voldoet? Check het hier.

Shanna Hillebrand

Totstandkoming van verhuisoffertes

De manier waarop deze offertes tot stand komen, zegt vaak al iets over het bedrijf. Krijg je een offerte op basis van een vluchtig ingevuld online checklist? Of neemt een bedrijf de tijd en moeite om persoonlijk de details van jouw verhuizing met je door te nemen? Professionele verhuisbedrijven nemen zelden deel aan online vergelijkingssites en zullen doorgaans geen offerte uitbrengen aan de hand van een online checklist. Simpelweg omdat de ene tweezitsbank de andere niet is en er doorgaans genoeg vergeten wordt aan te vinken. Een offerte aan de hand van een dergelijk systeem is daarmee niet betrouwbaar en laat ruimte voor onaangename verrassingen.

Een gerenommeerd bedrijf zal de details van je verhuizing met je willen doornemen en de inboedel en woonsituaties willen zien. Dit gebeurt in de meeste gevallen tijdens een bezoek bij je thuis. Of in tijden als deze (corona pandemie) tijdens een beeldbelafspraak. Je ontvangt vervolgens een op maat gemaakte offerte die volledig is afgestemd op jouw wensen, woonsituaties en inboedel.

Flinke bijsmaak aan prijsverschil verhuisoffertes

Het ontduiken van regels gaat in de eerste plaats ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening die jij als klant ontvangt. Maar in veel gevallen ook ten koste van de mensen die het zware werk moeten doen. Doordat ze onder slechte omstandigheden hun werk moeten doen en niet de beloning ontvangen waar ze recht op hebben. Die financiële besparing, het grote prijsverschil tussen verhuisoffertes, heeft dus vaak een flinke bijsmaak. 

Als bedrijf en vooral als mens, vinden wij het belangrijk om anderen met respect en eerlijk te behandelen. Dit geldt voor onze klanten én ons personeel. Tenslotte zijn zij het hart van ons bedrijf. Zonder hen kunnen we van jouw verhuizing geen succes maken. We hopen dat jij er net zo over denkt. Wil jij ook een verhuisteam over de vloer dat gewaardeerd wordt voor hun inzet, kennis en vakmanschap? Vraag dan een verhuisofferte bij ons aan. We nemen met plezier de mogelijkheden en jouw wensen met je door!

Over de auteur

Hillebrand Verhuizingen & Transport is in 1992 door, Joop en Yvonne Hillebrand, opgericht in Almere na hun verhuizing naar deze jonge stad. Verhuizen staat in de top 3 van de meest stressvolle momenten in een mensenleven. Het is onze missie om de verhuizing van onze klanten rustig en overzichtelijk te laten verlopen, zodat zij terug kunnen kijken op een stressloze verhuizing.