Blog
sep 09
verhuiskostenregeling gratis verhuizen

Gratis verhuizen met de verhuiskostenregeling

verhuiskostenregeling gratis verhuizen

Alles wat jouw werkgever aan jou uitbetaalt is salaris of te wel loon. Voor 2011 waren er verschillende losse wetten en richtlijnen over vergoedingen die jouw werkgever wel en niet mocht uitbetalen. Sinds 2011 is er een collectieve regeling waarin is vastgelegd wat jouw werkgever onbelast mag geven. En onder welke voorwaarden. Deze regeling staat bekend als de werkkostenregeling (WKR). Waar de verhuiskostenregeling onderdeel vanuit maakt. Jouw werkgever is niet verplicht om jouw verhuizing te vergoeden. Wanneer er aan de voorwaarden wordt voldaan van de verhuiskostenregeling… kan het zijn dat je met medewerking van jouw werkgever GRATIS kunt verhuizen.

Vereisten van de verhuiskostenregeling

De belangrijkste voorwaarde die de regeling stelt, is dat het gaat om een zakelijke verhuizing. Dus dit houdt in dat jouw verhuizing cruciaal is voor het uitvoeren van jouw functie. En een positief effect heeft op de bedrijfsvoering van jouw werkgever. Maar… dat is niet de enige vereiste. Wil jouw verhuizing aangemerkt kunnen worden als een zakelijke verhuizing, dan moet ook aan het volgende worden voldaan:

  1. Je moet binnen twee jaar na het accepteren van jouw nieuwe baan of overplaatsing verhuizen (een nieuwe functie bij dezelfde werkgever telt niet);
  2. Je moet binnen een straal van 25 kilometer van jouw werk gaan wonen én…
  3. De reisafstand tussen jouw huis en werkplek moet met minimaal 60% afnemen.

Hoogte van de vergoeding

verhuiskostenregeling gratis verhuizen

Wanneer jouw verhuizing aan de gestelde vereisten voldoet, mag jouw werkgever een aanzienlijke onbelaste vergoeding geven. De maximale belastingvrije vergoeding die jouw baas je mag geven, is vastgesteld op € 7750!

Waar kun je deze vergoeding precies aan besteden?

De belastingvrije verhuiskostenvergoeding mag worden gegeven als vergoeding voor:

  • Schoonmaakkosten van je oude en/of nieuwe huis
  • Eventuele dubbele woonlasten
  • Opslagkosten
  • Stofferen van je nieuwe woning
  • Adreswijzigingen
  • Catering van het verhuisteam

We zien je denken ‘Hier staan de daadwerkelijke verhuiskosten niet tussen.’ Dat klopt! De kosten die je verschuldigd bent aan het verhuisbedrijf zijn namelijk belastingvrij bovenop de maximale verhuiskostenvergoeding van € 7750!

Gratis verhuizen met de verhuiskostenregeling

Voldoet jouw verhuizing aan de eisen die in de verhuiskostenregeling zijn vastgelegd? Praat dan eens met jouw werkgever. Wellicht wil hij/zij bijdragen aan de kosten voor jouw verhuizing. Want met een beetje mazzel gaat jouw verhuizing je niets, nada, niente kosten.

Wil je voordat je aan het gesprek begint vast in kaart brengen wat jouw verhuizing gaat kosten? Vraag dan alvast een vrijblijvende verhuisofferte aan.

Over de auteur

Hillebrand Verhuizingen & Transport is in 1992 door, Joop en Yvonne Hillebrand, opgericht in Almere na hun verhuizing naar deze jonge stad. Verhuizen staat in de top 3 van de meest stressvolle momenten in een mensenleven. Het is onze missie om de verhuizing van onze klanten rustig en overzichtelijk te laten verlopen, zodat zij terug kunnen kijken op een stressloze verhuizing.